Diptera > Anthomyiidae >

Strobilomyia

Strobilomyia laricicola
Strobilomyia laricicola