Diptera > Drosophilidae >

Stegana

Stegana similis
Stegana similis