Diptera > Lauxaniidae >

Aulogastromyia

Aulogastromyia anisodactyla
Aulogastromyia anisodactyla